Weekend en spoed

Na lang beraad is besloten de spoedzorg buiten openingstijden onder te brengen bij de Tandarts spoedpoli Leiden, tegenover Alrhijne ziekenhuis Leiderdorp.

Er zijn een aantal redenen geweest om dit besluit te nemen. De voornaamste reden is om uw veiligheid en de veiligheid van de dienstdoende tandartsen en assistentes te kunnen waarborgen. Steeds vaker hebben zorgverleners te maken met verbaal en/of fysiek geweld. Het is ons inziens niet meer verantwoord om ’s nachts of ’s avonds een tandarts of assistente alleen te laten in een onbeveiligd pand.

Bovendien is er nu een centraal aanspreekpunt, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand is door professionele en ervaren zorgverleners, waardoor u altijd verzekerd bent van snelle en adequate hulp.

Tandarts spoedpraktijk TSP 0900-8602

Hoe werkt het?

Indien er sprake is van een spoedgeval buiten openingstijd hoort u op de telefoonbeantwoorder van de praktijk het telefoonnummer van de Tandarts spoedpraktijk (TSP).

U wordt te woord gestaan door een professional die u kan voorzien van kundig advies. Dit advies kan inhouden dat het wellicht kan wachten tot uw eigen tandarts weer aanwezig is of advies over pijnbestijding. Het kan ook zo zijn dat het advies is het te laten beoordelen op de Tandarts spoedpraktijk. U wordt dan gezien door een ervaren gediplomeerde tandarts.

Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. De Tandarts spoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen. U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Waar is het?

Tandarts spoedpoli Leiden
Simon Smitweg 14

2353 GA Leiderdorp

Tegenover Alrijne ziekenhuis Leiderdorp

Wat kost het?

U dient de factuur direct na behandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard). De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald. Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en erkende feestdagen.
U ontvangt altijd een factuur van de Tandarts spoedpraktijk. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw zorgverzekeraar te raadplegen.