Patienttevredenheid

Patienttevredenheid

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom streven wij ernaar om u tijdens uw bezoek zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag van u. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich het beste wenden tot de direct betrokkene(n). In de praktijk blijkt dat klachten op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie voor de tandheelkunde, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn er twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.